Tabela otworów pod gwinty metryczne
Wymiar gwintu
[M]
Średnica wiertła
Ø [mm]
M 1
0,75
M 1,2
0,95
M 1,4
1,1
M 1,6
1,25
M 1,8
1,45
M 2
1,6
M 2,2
1,75
M 2,5
2,05
M 3
2,5
M 3,5
2,9
M 4
3,3
M 5
4,2
M 6
5
M 7
6
M 8
6,8
M 9
7,8
M 10
8,5
M 11
9,5
M 12
10,2
Wymiar gwintu
[M]
Średnica wiertła
Ø [mm]
M 14
12
M 16
14
M 18
15,5
M 20
17,5
M 22
19,5
M 24
21
M 27
24
M 30
26,5
M 33
29,5
M 36
32
M 39
35
M 42
37,5
M 45
40,5
M 48
43
M 52
47
M 56
50,5
M 60
54,5
M 64
58
M 68
62
Klasa tolerancji 1 wg EN ISO 9013:2002+A1:2003 (cięcie laserowe)
Wymiary nominalne [mm]
Grubość przedmiotu obrabianego [mm]
> 0 < 3
≥ 3 < 10
≥ 10 < 35
≥ 35 < 125
≥ 125 < 315
≥ 315 < 1000
≥ 1000 < 2000
≥ 2000 < 4000
Wartości graniczne odchyłek [mm]
> 0 ≤ 1
± 0,04
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,2
± 0,3
± 0,3
± 0,3
> 1 ≤ 3,15
± 0,1
± 0,2
± 0,2
± 0,3
± 0,3
± 0,4
± 0,4
± 0,4
> 3,15 ≤ 6,3
± 0,3
± 0,3
± 0,4
± 0,4
± 0,5
± 0,5
± 0,5
± 0,6
> 6,3 ≤ 10
± 0,5
± 0,6
± 0,6
± 0,7
± 0,7
± 0,7
± 0,8
> 01 ≤ 50
± 0,6
± 0,7
± 0,7
± 0,8
± 1
± 1,6
± 2,5
> 50 ≤ 100
± 1,3
± 1,3
± 1,4
± 1,7
± 2,2
± 3,1
> 100 ≤ 150
± 1,9
± 2
± 2,1
± 2,3
± 2,9
± 3,8
> 150 ≤ 200
± 2,6
± 2,7
± 2,7
± 3
± 3,6
± 4,5
> 200 ≤ 250
± 3,7
± 4,2
± 5,2
> 250 ≤ 300
± 4,4
± 4,9
± 5,9
Klasa tolerancji 2 wg EN ISO 9013:2002+A1:2003 (cięcie plazmą i cięcie tlenem)
Wymiary nominalne [mm]
Grubość przedmiotu obrabianego [mm]
> 0 < 3
≥ 3 < 10
≥ 10 < 35
≥ 35 < 125
≥ 125 < 315
≥ 315 < 1000
≥ 1000 < 2000
≥ 2000 < 4000
Wartości graniczne odchyłek [mm]
> 0 ≤ 1
± 0,1
± 0,3
± 0,4
± 0,5
± 0,7
± 0,8
± 0,9
± 0,9
> 1 ≤ 3,15
± 0,2
± 0,4
± 0,5
± 0,7
± 0,8
± 0,9
± 1
± 1,1
> 3,15 ≤ 6,3
± 0,5
± 0,7
± 0,8
± 0,9
± 1,1
± 1,2
± 1,3
± 1,3
> 6,3 ≤ 10
± 1
± 1,1
± 1,3
± 1,4
± 1,5
± 1,6
± 1,7
> 01 ≤ 50
± 1,8
± 1,8
± 1,8
± 1,9
± 2,3
± 3
± 4,2
> 50 ≤ 100
± 2,5
± 2,5
± 2,6
± 3
± 3,7
± 4,9
> 100 ≤ 150
± 3,2
± 3,3
± 3,4
± 3,7
± 4,4
± 5,7
> 150 ≤ 200
± 4
± 4
± 4,1
± 4,5
± 5,2
± 6,4
> 200 ≤ 250
± 5,2
± 5,9
± 7,2
> 250 ≤ 300
± 6
± 6,7
± 7,9